Outlook Web App
Show password
sign inLupa Katalaluan?

Lengkapkan Borang Pengurusan E-mel dan hantar / faks / e-mel ke UPTM, PSUKNS mengikut maklumat yang tertera didalam borang. Permohonan melalui panggilan telefon tidak akan dilayan bagi mengelakkan penyamaran, penyalahgunaan dan ketirisan maklumat.


Rujukan & Manual:

Polisi E-mel Rasmi Kerajaan Negeri Sembilan
Manual Tatacara Penggunaan E-Mel Rasmi Kerajaan Negeri Sembilan
Manual Eknripsi Penghantaran Dokumen Terperingkat Melalui E-mel Rasmi
Dasar Keselamatan ICT Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan